Jak portál funguje

Projekt artarena.cz se rozděluje tematicky do třech hlavních kategorií, ve kterých jsou vždy prezentována díla daných autorů. Jsou zde zastoupena díla z oblasti malby, kresby a ilustrace.

Seznam autorů
Prezentované ukázky děl autorů lze také třídit podle seznamu autorů. V přehledu jsou dispozici všichni autoři, kteří na artarena.cz publikují. Po volbě daného autora se zobrazí jeho kompletní dílo vč. jeho případného rozdělení na výše popsané oblasti, tedy malba, kresba a ilustrace.

Jak mohu publikovat na artarena.cz?
Možnost publikovat svá díla na portále je pro všechny autory zdarma. Základním kritériem je zařazení své tvorby do jedné ze tří oblastí (malby, kresby a ilustrace) a založení uživatelského účtu.

Založení uživatelského účtu
V hlavičce portálu je potřeba kliknout na volbu „Registrace“. Zobrazí se Vám formulář s povinnými položkami (označené *) a s 1x nepovinnou položkou. Povinné údaje je třeba vyplnit, bez toho není možné uživatelský účet založit.
Jakmile vše vyplníte, klikněte na tlačítko „Registrovat“. Hned potom se podívejte do svého e-mailu (ten, který jste vyplnili při registraci). Během pár vteřin Vám přijde potvrzovací mailová zpráva s odkazem. Ten prosím proklikněte a otevře se Vám nová stránka portálu artarena.cz. Zde budou dvě pole pro vložení, 1. Mail (ten z registrace) a 2. heslo (z registrace).
Tím bude proces registrace ukončen a můžete již používat svůj účet k vkládání díla nebo výstav na portál.
Pokud zapomenete heslo, není problém si zažádat automaticky o nové pomocí funkce zapomenuté heslo. Systém Vám vygeneruje nové heslo a pošle na registrovaný mail. Heslo si pak můžete přeuložit, na své preferované, v uživatelském účtu.

Uživatelský účet – přihlášení
Pro vstup do uživatelského účtu se používá v horní části pole Přihlášení.
V rámci uživatelského účtu můžete editovat tyto tři části: Osobní údaje; Moje díla; Moje výstavy.

Osobní údaje – uživatelský účet
Zde lze editovat všechny osobní položky až na e-mailovou adresu. Ta je neměnná a slouží jako jasný identifikátor Vaší osoby na portále. Pokud bude potřeba z nějakého důvodu mail změnit, kontaktujte nás prosím.
Dále je možné nastavení hlavní obrázku, který se zobrazuje v přehledu autorů.

Moje díla – uživatelský účet
Přehled všech mých děl, které na portále publikuji. Mohu zde stávající díla vypnout/zapnout. Mohu určit, zda je dílo určeno k prodeji a za kolik (lze vložit jak popis, např. cena dohodou nebo hodnotu v jakékoliv měně). Zároveň mohu u stávajícího díla měnit parametry předmětného obrázku.
Filtrovat díla mohu podle kategorií: malba, kresba a ilustrace.

Moje výstavy – uživatelský účet
Přehled všech mnou publikovaných výstav. Mohu zde stávající výstavy vypnout/zapnout. Publikovanou výstavu měnit podle potřeby, např. změna otevírací doby, cena vstupného, apod.

Vložení nového díla
Po přihlášení se v horní části zobrazí další dvě nové položky, které ve výchozím stavu jsou neaktivní: „Přidat obraz“ a „Přidat výstavu“. Nyní se budeme zabývat přidáním obrazu, volba tedy bude na položku „Přidat obraz“.
Zobrazí se funkce pro vložení díla nebo děl. Obrázky se nahrávají ve formátu JPG nebo PNG o max. velikosti do 5MB na jeden obrázek. Po nahrání všech obrázků klikněte na položku „Pokračovat dál“.
U každého vloženého díla se zobrazí povinné a nepovinné položky, které je potřeba vyplnit. Tyto údaje se následně zobrazí u každého jednotlivého díla na portále. Dále zde bude možnost vybrat kategorii, pro kterou je dílo určeno (malba, kresba a ilustrace). Takto je třeba vyplnit všechna díla, která chcete nahrát. V okamžiku, kdy je vše správně vyplněno… klikněte na položku „Odeslat“.
V tento okamžik jsou již díla na portále. Lze je dohledat z dané kategorie nebo z přehledu autorů. Pokud bude nutné něco upravit či doplnit, lze to řešit v uživatelském účtu v části „Moje díla“.

Vložení výstavy
Postup pro vložení výstavy je velice podobný postupu pro vložení díla.
V hlavičce hledejte položku „Přidat výstavu“, pomocí které se dostanete na možnost vložit výstavu.
Na stránce se zobrazí jednoduchá tabulka, kde vyplníte všechny povinné položky, případně i nepovinné. Připojíte ilustrační obrázek a vše uložíte volbou „Uložit“.
Takto publikovaná akce se ihned zobrazuje na portále a je opět k dispozici pro následnou korekturu v uživatelském účtu.
Piktogram "Výstava" se automaticky zobrazí první den výstavy u každého Vašeho díla na portále a u jména v přehledu autorů. Piktogram se automaticky deaktivuje poslední den výstavy. Váš uživatelský profil je tedy vzájemně propojen s informací o výstavě.

Ostatní
Vložení osobních údajů vč. e-mailu podléhá zákonu na ochranu osobních údajů. Mailová adresa neslouží k žádným marketingovým či obchodním účelům. Max. na ni budeme zasílat informace týkající se provozu portálu.

Novinky – systém automaticky označí novinkou (piktogram) každé dílo 30 dní od data publikace. Po uplynutí této doby se piktogram „Novinka“ automaticky deaktivuje. Je to pro všechny autory stejné pravidlo.

Prodej – systém označí dílo určené k prodeji piktogramem v okamžiku, kdy to bude navoleno v uživatelském účtu u daného díla. Piktogram bude zobrazen po celou dobu, až do vypnutí díla nebo označení „není určeno k prodeji“. Pokud si přejete, aby se piktogram "Prodej" zobrazil u Vašeho jména v Seznamu autorů, musíte obraz určený k prodeji vložit jako Hlavní dílo.

Odkazy – pokud vkládáte na portál jakýkoliv odkaz, musí být vložen v celém formátu. Tedy http://www.vasweb.cz/. Pokud by se vložil pouze formát www.vasweb.cz, odkaz nebude fungovat.

Seznam autorů je řazen abecedně, dle příjmení autora.

Závěrem
Podmínky publikace a nastavení práv řeší samostatná kapitola – podmínky prezentace.