Karolína Netolická

Kresba

210x200 cm.jpg Nedestruktivní… Karolína Netolická Nedestruktivní agrese
Novinka
IMG_8189.JPG Zakázané ovoce Karolína Netolická Zakázané ovoce
Novinka
IMG_8740.JPG Nesnesitelná tíže… Karolína Netolická Nesnesitelná tíže bytí
Novinka
IMG_8744 – kopie.JPG Zebříza Karolína Netolická Zebříza
Novinka
Karanténa, 120x150 cm.JPG Karanténa Karolína Netolická Karanténa
Novinka
Plastická informace.JPG Plastická informace Karolína Netolická Plastická informace
Novinka
Mezní situace, 220 x110 cm.JPG Mezní situace Karolína Netolická Mezní situace
Novinka